Prihlásenie do aplikácií
Reálný účet

eATLANTIK je on-line aplikácia pre obchodovanie na tuzemských a zahraničných trhoch. Je prevádzkovaná spoločnosťou ATLANTIK finanční trhy, a.s., ktorý je významným obchodníkom s cennými papiermi na českom trhu. V roku 2009 bola spoločnosť štvrtým najväčším obchodníkom s cennými papiermi v ČR. Má prístup na najväčšie akciové trhy v USA, Európe, na stredoeurópske burzy v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a ďalších viac ako 100 krajinách.

ATLANTIK finanční trhy, a.s. je členom skupiny J&T FINANCE, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej a Slovenskej republiky, ale je prítomná aj na trhoch Ruskej federácie, Švajčiarska a v Karibskej oblasti. Medzi podstatné účasti spoločnosti patria štyri banky (J&T Banka, a.s., J&T Bank (Switzerland) Ltd., J&T Bank ZAO a J&T Bank and Trust Inc.).