Prihlásenie do aplikácií
Reálný účet
Chci se stát klientem

6 krokov klienta

2.
3.
Napíšte na e-mailovú adresu atlantik@atlantik.cz, kde Vám poradia, kam môžete prísť podpísať zmluvu
4.
Preveďte finančné prostriedky na Váš účet v eATLANTIKU

1200019499/8320 pre platby v EUR
2200009535/8320 pre platby v USD

5.
Po obdržaní identifikačných nástrojov začnite obchodovať

Kontaktujte nás

Ponúkame Vám tieto možnosti: